proef energiedamwanden
Energiedamwanden

Civiele Techniek start proef Energiedamwand

TWEEJARIGE PROEF START IN SEPTEMBER 2020 MET ENERGIEDAMWAND

Waterwegen vormen een groot gedeelte van het Nederlandse landschap. Kademuren en damwanden zijn hierbij een vaak gebruikte oeverbescherming; in Amsterdam alleen al bevindt zich al circa 600 km aan kadeconstructies, waarvan 200 km moeten worden gerenoveerd. Nederland kent daarbij zelfs de hoogste dichtheid in toepassing van stalen damwanden ter wereld. Wanneer warmtewisselaars op deze stalen damwanden worden gemonteerd kan energie uit het water en de bodem worden onttrokken en worden gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen en te koelen. De Nederlandse rivieren worden vaak al als koelmiddel voor de industrie gebruikt. Bij een energiekademuur wordt dit principe omgedraaid; het water wordt gekoeld en de huizen worden verwarmd. Dit heeft zowel duurzame als ecologische voordelen.

CRUX Engineering heeft in samenwerking met Gooimeer, Groep Duurzame Energie, TU Delft en TU Eindhoven een full-scale energiedamwand-proef opgezet in buurtschap De Zweth, nabij Rotterdam. Om de rekenkundige opbrengsten te valideren wordt de energiedamwand hier de komende twee jaar uitgebreid getest.

De energietransitie in Nederland naar duurzame warmte- en koude-energie is in volle gang. Ook binnen de geotechniek wordt hard gezocht naar innovatieve technologieën die hieraan kunnen bijdragen. Zo vinden in het buitenland (voornamelijk in Groot-Brittannië, Zwitserland en Oostenrijk) de laatste decennia al veel ontwikkelingen plaats in het thermisch activeren van geotechnische elementen zoals funderingspalen, tunnels en grondkerende wanden.

Het gebruik van warmtewisselaars in funderingspalen wordt in Nederland ook al succesvol toegepast. Deze technieken richten zich echter vooral op opslag en onttrekking van thermische energie uit de bodem, maar laten de potentie van open water vooralsnog grotendeels onbenut.

Potentie van energiefunderingen

Gesloten bodemenergiesystemen worden gemaakt door activatie-lussen in diepe boorgaten aan te brengen. De diepte van de boorgaten brengt geotechnische risico’s met zich mee, zoals kortsluiting van de watervoerende lagen, of het verlies van draagvermogen van gebouwfunderingen. Ondanks het groot energetisch potentiaal van thermisch actieve geotechnische constructies wordt deze oplossing voor duurzame warmte vaak over het hoofd gezien. Het koppelen van de activatielussen aan geotechnische constructies omzeilt de kosten en risico’s verbonden met het op diepte brengen van de activatielussen. De meerkosten van het energiesysteem ten opzichte van het geotechnisch element zijn beperkt. Daarnaast zorgt de kleine installatiediepte en de jaren ervaring met risicobeperking van de installatie zelf voor een veilig en economisch rendabel systeem.

Werking energiedamwand

De energiedamwand is een gepatenteerd systeem (Gooimeer is licentiehouder van het patent in de Benelux), waarbij activatielussen op een damwandplank bevestigd zijn. Hierbij kan de damwand over iedere gewenste hoogte worden geactiveerd. In deze lussen wordt een speciale vloeistof rondgepompt. De vloeistof wordt door het kanaal- en grondwater verwarmd. Het systeem is gesloten: er wordt dus geen water maar alleen warmte onttrokken uit het kanaal. Omdat het water in de kanalen altijd wel enigszins stroomt, wordt een zeer efficiënte warmteoverdracht bereikt.

Door de stroming is er namelijk een hoge thermische gradiënt met de warmtewisselaar, waardoor deze een zeer hoge capaciteit heeft. Recente studies (Ziegler et al, 2019) berekenen rendementen van 200 – 400 W per meter geactiveerde damwand. Ter vergelijking is dit vijf tot tien keer hoger dan wat wordt behaald met andere thermisch geactiveerde, geotechnische systemen. De gewonnen energie wordt vervolgens opgewaardeerd met een warmtepomp, om zo direct gebruikt te worden bij het verwarmen van gebouwen. De energie kan ook worden opgeslagen (in een WKO, of met behulp van een warmtebatterij) om bij een piekbelasting ingezet te worden.

Ook kan het systeem worden omgedraaid, waarmee koelte aan gebouwen kan worden geleverd. Hiermee kan het grootste deel van de energiebehoefte van gebouwen op een duurzame wijze worden opgewekt.

De langetermijn-efficiëntie van de bodemenergiesystemen is sterk afhankelijk van de warmtebalans in de ondergrond. Als op jaarbasis meer warmte uit de ondergrond wordt onttrokken dan er weer in komt, verkoelt na meerdere cycli de gemiddelde temperatuur van de grond met een verminderde efficiëntie van de warmtepomp tot gevolg. In de zomer warmt het oppervlaktewater doorgaans aanzienlijk op. Toch kan de energiedamwand eenvoudig energetisch in balans worden gebracht door deze energie in de bodem te brengen. Zo blijft de energiedamwand betrouwbaar presteren.

De proef bij De Zweth

Een full-scale energiedamwandproef is opgesteld bij het buurtschap ‘de Zweth’, nabij Rotterdam. De proef vindt zijn oorsprong in het SBIR-project van de provincie Zuid-Holland om de CO2 –emissie van de vaarwegen te verminderen. In samenwerking met Gooimeer, Groep Duurzame Energie, TU Delft en TU Eindhoven worden de warmtewinning en opslagprestaties van de energiedamwand getest.

De proef begint in september 2020 en heeft een looptijd van twee jaar. Meerdere damwandconfiguraties en inbedrijfsscenario’s worden hierbij beproefd. Zo bestaat de vraag of een enkel geactiveerde damwand significant minder presteert dan een damwand met dubbele activatie. Ook is concrete informatie nodig over kerngetallen van de thermische eigenschappen van de ondergrond en het oppervlaktewater, met name de invloed van de warmte-onttrekking op de grond- en oppervlaktewatertemperatuur. Ook wordt onderzocht hoe het systeem presteert na meerdere cycli met betrekking tot de regeneratiecapaciteit. Om deze vragen te beantwoorden zullen temperaturen in het water, in de damwandleidingen, en in de grond gemonitord worden. Ook zal de waterstroomsnelheid in het kanaal worden gemeten. Hiermee worden de randvoorwaarden van de proef nauwkeurig bijgehouden, waarmee energetische prestatie van het systeem wordt bepaald.

De energie-opwekkingsfunctie van de damwand mag nooit ten koste gaan van de civieltechnische prestaties. Rekenkundige modellen voorspellen geen significante belastingtoename op de damwand als gevolg van de opgelegde grondtemperatuurwisselingen. Om dit tijdens de proef te valideren worden de verplaatsingen van de damwand gemonitord. Door deze informatie te koppelen aan de temperatuurmetingen wordt een compleet beeld geschetst van de prestatie en invloed op omgeving van de energiedamwand.

Conclusie

Als de energiedamwand ergens in de wereld een groot potentieel toepassingsgebied heeft, dan is dat in ‘damwandland’ Nederland. Energiedamwanden bieden een gigantisch potentieel om in de energetische basisbehoefte van gebouwen te voorzien. Het grote aantal waterwegen dat Nederland rijk is, maakt de energiedamwand een uitermate geschikte oplossing voor de verduurzaming van ons natte kikkerland. Zeker in stedelijke omgeving met kanalen kan dit systeem een enorme bijdrage leveren aan een emissieloze warmtevoorziening van gebouwen.

Literatuur: Ziegler, M., Koppmann, D., R & Knapp, D. (2020), Ebergy sheet pile walls- Experimental and numerical investigation of onnovative energy geostructures, Proceedings of the XVII ECSMGE-2019 Geotechnical Engeneering foundation of the future, Reykjavik, 201

Recente berichten

energie van de toekomst
Publicaties

Energie van de toekomst ligt aan de waterkant

De energie van de toekomst? Die ligt gewoon voor je deur! Of beter gezegd in de vele waterkanten die ons kikkerlandje rijk is. Je kunt zo’n 40 procent van onze energiebehoefte uit oppervlaktewater halen door de damwanden langs het water van een buizensysteem te voorzien.

Lees meer
Bouwbeurs 2023 Energiedamwanden
Archief

Energiedamwand op bouwbeurs 2023

De Energiedamwand Nederland staat van 6 tot en met 10 februari op de Bouwbeurs 2023 in de koninklijke Jaarbeurs in Utrecht. Bezoek ons op stand 07.F014 voor meer informatie.

Lees meer
Energiedamwanden op Infratech
Archief

Energiedamwanden op Infratech 2023

We staan namens Energiedamwand Nederland aanwezig op de Infratech 2023, die van 17 t/m 20 januari 2023 in Ahoy in Rotterdam plaatsvindt. We vertellen u dan graag meer over het gratis en onbeperkt opwekken van energie middels de Energiedamwanden.

Lees meer
Stalen damwand als duurzame energiebron
Publicaties

Stalen damwand als duurzame energiebron

In het artikel van Civiele Techniek 2022 nummer 7 worden de stalen damwand als oneindige energiebron verder toegelicht.
“Energiedamwand: Stalen damwand als duurzame energiebron”. In Nederland wordt aquathermie gezien als een van de belangrijke pijlers in de warmtetransitie.

Lees meer
greenchoice energieprijs
Nieuws

Greenchoice Energieprijs voor Energiedamwanden

Energiedamwand Nederland is de trotse winnaar van de Greenchoice Energieprijs 2022 geworden. Op duurzame dinsdag werd de prijs door Greenchoice uitgereikt. Greenchoice laat met deze prijs zien duurzame nieuwe ontwikkelingen belangrijk te vinden.

Lees meer
Energiedamwand Nederland op vakbeurs energie 2023
Archief

Bezoek ons op de vakbeurs Energie

Op 11, 12 en 13 oktober 2022 vindt de jaarlijkse vakbeurs Energie plaats in de Brabanthallen. Gooimeer en Crux Engineering zullen daar namens Energiedamwand Nederland aanwezig zijn. U kunt ons vinden bij standnummer: 3.F043

Lees meer
energietransitie
Nieuws

VSK Award 2022 energietransitie

De Energiedamwanden zijn genomineerd bij de VSK Awards 2022 in de categorie energietransitie en hebben een eervolle vermelding gekregen vanwege de nieuwe toepassing van aardwarmte en aquathermie middels de Energiedamwand.

Lees meer
warmte uit water kademuur als energiefabriek
Publicaties

Warmte uit water

In mei 2019 is de Green Deal Aquathermie ondertekend, waaruit het Netwerk Aquathermie (NAT) is ontstaan. NAT zorgt voor het ontwikkelen en delen van kennis en praktijkervaringen op het gebied van aquathermie via website, bijeenkomsten en webinars. Het doel is de waarde van aquathermie in beeld te brengen om zo de noodzakelijke warmtetransitie te versnellen.

Lees meer
Damwand als duurzame energiebron
Publicaties

Damwanden als energiebron

Door stalen damwanden te voorzien van collectoren, kunnen havenkades, kanaaloevers, bouwkuipen, dijken en alle andere waterkeringen ons zonder aardwarmteboringen van warmte en koude voorzien.

Lees meer
Warmte winnen met Energiedamwanden
Publicaties

Warmte winnen met de energiedamwand

Aan het einde van het jaar blikt De Ingenieur traditiegetrouw vast vooruit op het volgende jaar. Welke technologieën breken door? Een van de beste technologieën is de Energiedamwand aldus de Ingenieur in 2022.

Lees meer
gratis energie opwekken FAQ
Publicaties

Artikel GWW over energie-damwanden

De directeur van Gooimeer legt in dit artikel uit hoe de Energiedamwanden een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame oplossing van het energievraagstuk en wat de voordelen zijn voor klanten. Het onbeperkt opwekken van gratis energie met de Energiedamwanden is een van de voordelen.

Lees meer
proef energiedamwanden
Publicaties

Civiele Techniek start proef Energiedamwand

In dit artikel leest u over de full-scale energiedamwanden-proef die CRUX Engineering in samenwerking met Gooimeer, Groep Duurzame Energie, TU Delft en TU Eindhoven heeft opgezet. Om rekenkundige opbrengsten van de Energiedamwand te kunnen valideren, wordt het systeem twee jaar lang getest in buurtschap de Zweth, nabij Rotterdam.

Lees meer