De werking als duurzame energiebron

Bekijk de animatie over de Energiedamwanden

Stalen damwanden worden normaliter gebruikt voor grond- en of waterkeringen. Een nieuwe extra functie is die van duurzame energiebron. Door de damwanden te voorzien van de juiste collectoren kan er gratis energie uit de bodem worden gehaald waarmee huizen en gebouwen eenvoudig verwarmd of gekoeld kunnen worden, het hele jaar door.

De collectoren voor het benutten van de duurzame energiebron

Als ergens een damwand moet worden geplaatst, brengen wij hier vooraf collectoren op aan. Door deze collectoren wordt een speciale vloeistof rondgepompt. Dit is een geheel gesloten systeem, waardoor geen vloeistoffen in de bodem worden gebracht of eraan worden onttrokken.

Damwand als duurzame energiebron

De warmtepomp en de compressor

Een elektrisch aangedreven warmtepomp haalt de beschikbare energie via de Energiedamwanden uit de bodem en grond- of oppervlaktewater. Dit zijn oneindige duurzame energiebronnen, die het hele jaar door onbeperkt beschikbaar zijn.

 

De warmtepomp brengt deze energie die door de speciale vloeistof uit de leidingen van de Energiedamwand wordt aangevoerd, van een laag temperatuurniveau naar een hoog temperatuurniveau door middel van een compressor, een drukverhoger. Hiervoor maakt de warmtepomp gebruik van een speciaal medium, namelijk een koudemiddel, dat warmte kan transporteren. Vervolgens wordt deze warmte aan een afgifte-systeem in de woning afgegeven. Hierbij valt te denken aan tapwater voor bijvoorbeeld douche of bad of aan een vloerverwarming.

Het expansieventiel

Het expansieventiel, een drukverlager, zorgt er uiteindelijk voor dat het koudemiddel van een hoog temperatuurniveau weer naar een laag temperatuurniveau wordt gebracht, zodat er weer nieuwe energie uit de bodem en/of water via de Energiedamwanden gehaald kan worden.

Met dit systeem kunnen zeer hoge rendementen van meer dan 500% behaald worden, doordat het grootste gedeelte van de benodigde energie wordt gewonnen uit duurzame bronnen. 

Door deze uiterst duurzame oplossing kunnen gebouwen het gehele jaar worden verwarmd, maar tijdens warme periodes kan de richting ook worden omgedraaid en kunnen de gebouwen eveneens worden gekoeld.

Wilt u meer informatie? We horen het graag.

De werking van het expansieventiel

Zo hebben de stalen damwanden niet alleen een grond- en/of waterkerende functie, maar functioneren ze ook als onbeperkte duurzame energiebron, 365 dagen per jaar!