Energiedamwanden

Met Energiedamwanden op weg naar een duurzame samenleving

Nederland staat aan het begin van een energietransitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 en heeft zich verbonden aan het klimaatverdrag van Parijs. Daarnaast wil men binnen afzienbare tijd de gaskraan dichtdraaien en alle nieuwbouwprojecten moeten nu al gasloos worden gerealiseerd. Men is daarom naarstig op zoek naar nieuwe duurzame energiebronnen.

 

Een grote beschikbare energiebron is de bodem. Geothermische installaties onttrekken nu al energie uit de bodem om o.a. gebouwen te kunnen verwarmen, maar een andere duurzame energiebron die nog nagenoeg onbenut is gebleven is die van het oppervlakte- en grondwater. Een mogelijkheid om deze bron optimaal te benutten is door middel van thermisch geactiveerde stalen damwanden. Met de Energiedamwanden van Gooimeer wordt de oneindig beschikbare energiebron van het (grond)water optimaal benut omdat deze bron 24/7 gedurende het hele jaar beschikbaar is en veelal letterlijk voor de deur ligt.

Verkoelen of verwarmen met duurzame energie
In Nederland worden al zeer veel stalen damwanden toegepast voor grond en/of waterkerende constructies en zeker de komende jaren moeten er nog veel geïnstalleerd worden, o.a. bij nieuwbouwprojecten of bij de renovatie van kademuren in binnensteden. Een nieuwe extra functie van deze stalen damwanden is die van oneindige energiebron: de Energiedamwanden. Hiermee kunnen achterliggende huizen en gebouwen eenvoudig worden verwarmd of gekoeld door middel van deze duurzame beschikbare energie.

Energiedamwanden als duurzame energiebron

De werking

De stalen damwanden worden voordat ze worden aangebracht in de bodem, voorzien van collectoren. Door deze collectoren stroomt een speciale vloeistof, die de duurzame energie uit het oppervlakte- en grondwater haalt, waarmee gebouwen d.m.v. warmtepompen kunnen worden verwarmd of gekoeld. Deze gratis energiebron is oneindig beschikbaar en ligt letterlijk voor de deur. Als de warmtepomp zijn elektrische energie ook nog via zonnecollectoren krijgt, is het gehele systeem zelfs energie neutraal en 100 % CO2 neutraal.

Warmte winnen met Energiedamwanden

Voordelen voor u én het milieu

Het economische voordeel en de mogelijkheden zijn enorm. Doordat damwanden al vaak geplaatst moeten worden, worden de installatiekosten bijna volledig bespaard, evenals de aanschafkosten van de stalen damwanden. Een ander groot voordeel is dat er geen verstoring van de bodem plaatsvindt. Bij geothermische boringen zou dit wel het geval zijn. Het systeem is geheel gesloten, waardoor er geen vloeistoffen in de bodem worden gebracht of aan de bodem worden onttrokken.

Korte bouwtijd Energiedamwanden van Gooimeer
Daarnaast is de bouwtijd relatief kort t.o.v. andere systemen, omdat vele damwanden per dag kunnen worden aangebracht. De repeteerbaarheid en opschaalbaarheid is heel groot. Stalen damwanden zijn daarnaast een perfecte geleider terwijl water een zeer grote warmte opslagcapaciteit heeft.

Door deze ideale combinatie kunnen zeer hoge rendementen worden behaald, waarbij 500% rendement (een COP van 5,0) zeker realiseerbaar is.

Het systeem is geruisloos en als er per saldo meer energie aan het (grond)water onttrokken wordt voor het verwarmen van gebouwen dan er onttrokken wordt voor (extreme) koeling, dan wordt de bodem en het oppervlaktewater op lange termijn zelfs afgekoeld.

Circulaire economie
Door het besparen van CO2, leveren de Energiedamwanden ook een actieve bijdrage aan het tegengaan van het opwarmen van de aarde. Daarnaast levert het systeem een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit door het afkoelen van het oppervlaktewater. Het product (volledig staal) is 100% recyclebaar. Indien het ooit verwijderd zou moeten worden, is dit dan ook een zeer milieuvriendelijke optie en draagt het bij aan de circulaire economie.

energiedamwand bij kaderenovatie en nieuwbouwprojecten

Energiedamwanden zijn daarom het fundament onder de gehele energietransitie!