Energiedamwand

als nieuwe energiebron

Nederland staat voor een enorme uitdaging voor wat betreft de hele energietransitie. Daarom hebben wij samen met onze partner FET bij Energiedamwand Nederland een nieuwe damwand ontwikkeld om thermische energie uit oppervlakte- en grondwater te benutten.

Kansen voor West - Subsidie namens Europese Unie

EU subsidie Energiedamwanden pilots
Gooimeer, Crux Engineering en de TU Delft krijgen Kansen voor West subsidie namens de Europese Unie om Energiedamwanden nog verder te ontwikkelen.       In samenwerking met Gooimeer en de TU Delft start CRUX Engineering een vijftal pilots onder de naam Snelle Product Ontwikkeling Energiedamwand (S.P.O.E.D.). Deze pilot wordt medegefinancierd middels de ‘Kansen Voor West’ subsidie van de Europese Unie welke is toegekend aan de drie voornoemde partijen, Gooimeer treedt hierin op als penvoerder.
Doelstelling In dit project wil het consortium vijf pilots uitvoeren voor de valorisatie van de Energiedamwand. De invulling per pilot locatie verschilt maar leiden door uitgebreide metingen tot een versnelde ontwikkeling van de Energiedamwand. Door het plaatsen van de Energiedamwand en een “demo-keet” met daarin in de warmtepomp, op verschillende plekken in de regio West kan getest worden wat de optimale configuratie voor een lange termijn onttrekking en opslag van warmte is onder verschillende omstandigheden.
Kansen voor West subsidie Energiedamwanden

De 5 pilot locaties zijn:

 1. Nobelhorst Almere: toepassing van een nieuwe damwand bij woningen met significante koelingsvraag;
 2. Compagnieshaven Enkhuizen: prestaties grootschalige toepassing van een volledig geactiveerde maar relatief korte damwand (koeling en verwarmen en grote tapwater vraag);
 3. Haven Scheveningen: toepassing van de Energiedamwand bij een bestaande damwand in zout watermilieu met getijde;
 4. The Green Village, Delft, toepassing van een lange Energiedamwand met optimalisatie van de opslagfunctie;
 5. Op buurenplein Maarssen: toepassing voor een lang stuk bestaande damwand voor een drietal woningen;

Beoogde opzet pilot van de verschillende pilots is:

 • Meerjarige metingen
 • Diverse activatielengtes (aantal) en hoogte testen
 • Metingen invloed op watertemperatuur
 • Rekenmodellen toetsen met metingen en deze optimaliseren
 • Meten van mogelijke effecten op de omgeving
 • Meten van invloed van getijde op efficiency van het systeem
 • Invloed zout water op het systeem in vergelijking met zoet water
 • Testen van warmteopslag in de bodem
 • Testen van modulaire Energiedamwanden

Op basis van al de metingen, hopen wij onze rekenmodellen te kunnen optimaliseren, zodat het systeem nog efficiënter ontworpen kan worden, waardoor uiteindelijk een hoop kosten bespaard kunnen worden. In principe zullen deze proeven lopen t/m midden 2025.

Energiedamwand als energiebron

Door collectoren aan onze stalen damwanden te bevestigen, krijgen de damwanden een dubbele functie: ze zijn grond- en waterkerend én wekken gedurende het hele jaar onbeperkt gratis energie op!

Gesloten systeem
Onze Energiedamwand is een geheel gesloten systeem, dus er worden geen vloeistoffen in de bodem gebracht of aan de bodem onttrokken. Bovendien levert het systeem een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit doordat het oppervlaktewater afkoelt.

De Energiedamwanden kunnen rendementen van 500% (COP van 5,0) bereiken, dragen bij aan een verminderde uitstoot van CO2 en het staal is 100% recyclebaar. Daarnaast heeft ons systeem lagere installatiekosten dan andere geothermische installaties, duurt de installatie relatief kort en geeft het tijdens het aanbrengen veel minder hinder voor de omgeving t.o.v. andere systemen.

Kortom, als u wilt bijdragen aan de energietransitie en de reductie van CO2-uitstoot, gasloos wilt verwarmen en wilt profiteren van gratis energie, dan zijn onze Energiedamwanden dé oplossing voor u!

De werking van Energiedamwanden

Meer video's

Energiedamwanden als nieuwe energiebron

Energiedamwanden wint Greenchoice Energieprijs 2022

Energiedamwand in uitzending RTL-Z

Energiedamwand icon

Voordelen van de Energiedamwanden

Een nieuwe energiebron

Nederland heeft zich verbonden aan het klimaatverdrag in Parijs en wil voor 2050 een volledig duurzame energievoorziening. Een energiebron die al veel benut wordt, is de bodem. Geothermische installaties onttrekken energie uit de bodem, waarmee bijvoorbeeld huizen en kantoorgebouwen verwarmd kunnen worden.

 

Wat echter redelijk onbenut blijft, is thermische energie uit oppervlakte- en grondwater. Omdat er in Nederland al veel stalen damwanden toegepast worden voor grond- en/of waterkerende constructies, zoals bij kades, dijken of bouwputten, zijn energiedamwanden een uitstekende oplossing om bij te dragen aan klimaatdoelen.

 

De energiedamwanden zijn namelijk makkelijk aan te brengen bij nieuwe projecten, maar kunnen ook worden toegepast in bestaande damwandconstructies. Uw stalen damwanden krijgen hierdoor een dubbele functie: ze werken grond- en waterkerend én wekken energie op voor omliggende gebouwen!

Recente berichten