Energiedamwanden video's

In de onderstaande video's worden de Energiedamwanden door ingenieurs en andere deskundigen verder toegelicht. Bekijk de korte animaties en interviews en leer over de werking en mogelijkheden van onze slimme damwanden, de innovatieve Energiedamwanden die met behulp van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) huizen en gebouwen kunnen verwarmen en koelen.

Waterinnovatieprijs Energiedamwanden

Energiedamwanden wint Greenchoice Energieprijs 2022

Energiedamwanden als nieuwe energiebron

TKI Urban Energy 

Energiedamwand Swettehus Leeuwarden

De voordelen van de Energiedamwanden uitgelegd door prof Smeulders, TU Eindhoven

Energiedamwanden in uitzending doe maar duurzaam RTL-Z

De werking van energiedamwanden

Energiedamwanden It Swettehûs Leeuwarden