nennovationaward 2020
Energiedamwanden

Interview Energiedamwand Nennovation Award

Op 16 oktober zijn de winnaars van de NENnovation Award bekend gemaakt. De grote winnaar van 2020 in de categorie klanten en commissieleden is CRUX Engineering met hun innovatie ‘Energiedamwand’. De redactie spreekt met Korneel de Jong, senior geotechnisch adviseur bij CRUX, over het systeem en welke rol het speelt in de energietransitie!

Van harte gefeliciteerd Korneel met het winnen van de NENnovation Award in de categorie klanten en commissieleden! Wat doet CRUX Engineering en welke innovatie hebben jullie ingestuurd voor de NENnovation Award?

CRUX Engineering is een geotechnisch adviesbureau. Wij leveren advies op het gebied van geotechniek. Denk hierbij aan tunnels, dijken, kades, bouwkuipen, funderingen en alles wat je kan bedenken dat gebouwd wordt in de ondergrond. Daarnaast adviseren we op hydrologisch en bodem-technisch vlak. Voorbeelden hiervan zijn grondwaterstromingen en bemalingen, maar ook vervuilingen en saneringen. Vijftig adviseurs geven zowel aannemers als projectontwikkelaars en overheden advies in alle fasen van de bouw. We zijn het grootste, onafhankelijke geotechnisch adviesbureau in Nederland. Naast deze disciplines is geothermie een nieuwe tak bij CRUX. Geothermie is alles wat zich in de bodem afspeelt op het gebeid van warmte en koude opslag en onttrekking.

Wij houden ons met name bezig met ondiepe geothermie. Dit speelt zich af in de bovenste vijftig tot tweehonderd meter in de ondergrond. Er zijn ook mogelijkheden om warmte te onttrekken aan grond- en oppervlaktewater. Juist dat onderdeel hebben we gebruikt voor onze inzending voor de NENnovation Award. Dit systeem noemen we de Energiedamwand en is tot stand gekomen in een samenwerking met Gooimeer, Groep Duurzame Energie, de TU Delft en de TU Eindhoven. De Energiedamwand is een gepatenteerd systeem, waarbij de damwanden over elke gewenste hoogte geactiveerd kunnen worden door op de plank geplaatste activatielussen. Er wordt warmte gewonnen door het rondpompen van een vloeistof uit zowel oppervlaktewater als grondwater en de ondergrond. Deze gewonnen warmte wordt vervolgens door een warmtepomp opgewaardeerd voor verwarming van gebouwen. Het systeem kan ook omgedraaid worden en zo voorzien in koelte. Dit wordt gebruikt voor het acclimatiseren van gebouwen in warme zomermaanden.

Hoe zijn jullie tot deze innovatie gekomen?

Mijn collega Jacco Haasnoot startte hiermee vanuit een dijkenproject. Veel dijken moeten worden versterkt door gevolgen van de klimaatverandering. Een veelgebruikte techniek hierbij is het aanbrengen van stalen damwanden. Dit zorgt voor versteviging en verhoging van de dijk op plekken waar door bebouwing geen ruimte is voor het vergroten van de dijk. Deze verstevigingen worden enkel gebruikt als er sprake is van hoogwater. Hij vroeg zich af of je niet meer kunt doen met die enorme hoeveelheid staal in de bodem.

Is het een nieuw systeem?

Dit systeem lijkt op een systeem wat eerder is ontwikkeld in Duitsland. Daar doen ze veel meer met aquathermie. Daarom hebben we de krachten gebundeld met onze partners voor een snellere implementatie en praktische toepassing van het systeem. We zijn gestart met een pilotstudie die wordt uitgevoerd in de Zweth, nabij Delft. Daar is een volledige proefopstelling aangebracht in de Schie met meetapparatuur aan de damwanden, in de ondergrond, het water en in de technische installatie.

Het systeem wordt uitgebreid beproefd in verschillende configuraties en activatiewijzen. In de komende twee jaar gaan we het systeem hier in alle facetten beproeven! Enerzijds om het rendement te staven aan onze ontwerpmodellen: wat haal je eruit? En anderzijds om na te gaan wat voor invloed het heeft op de omgeving. We onderzoeken of de ondergrond en de damwand onder invloed van het opwarmen en afkoelen tot een uitzetting of krimp kan leiden. Wij verwachten dat de invloed beperkt is, maar zolang er niet aan is gemeten, blijft dit bij theorie.

Kan deze data gebruikt worden voor een nieuwe norm?

Zeker! De data die wij verzamelen wordt gebruikt door ons en onze partners gebruikt om alle facetten van het systeem te kunnen kwantificeren. Deze data biedt mooie basis voor het ontwikkelen van een norm voor dit type systemen. Een degelijke vaststelling van een basisniveau en prestatie van dit systeem in een norm kan daarbij een grote bijdrage leveren aan de verspreiding van de techniek in ons waterrijke land. Niet alleen aan de kant van potentiële gebruikers, die zo weten aan welke minimale eisen het systeem moet voldoen, maar ook voor vergunningverleners die zo een degelijke basis in meetdata hebben voor de inpassing ervan in hun beheergebied.

In hoeverre draagt de Energiedamwand bij aan de energietransitie?

In de energietransitie gaat het nu vooral om het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Voor Nederland komt dit vooral neer op het stoppen met het gebruik van aardgas. Maar dat is een grote stap en ook één die niet op korte termijn tot grote reducties gaat leiden. Laten we allereerst beginnen bij de verduurzaming van huizen door alle woningen te isoleren en gebruik te maken van de voorzieningen die wij hebben voor een duurzame manier van verwarmen!

Op dit moment betekent duurzaam verwarmen vaak het toepassen van lucht/waterwarmtepompen aan de gevels van huizen om warmte te onttrekken uit de lucht. Maar water is hiervoor veel efficiënter. Het is een veel betere warmtedrager en blijft in de winter ook veel langer op temperatuur, waardoor er efficiënter warmte onttrokken kan worden, ook als het buiten vriest. Daarnaast kunnen we met de Energiedamwand meeliften met de vele dijk- en kadeversterkingen, waar sowieso al damwanden worden toegepast. We plaatsen geen stalen damwanden midden in het water als het niet nodig is, maar als we het combineren met de systemen die toch al nodig zijn voor onze veiligheid, is het een win-winsituatie!

‘Het systeem wordt uitgebreid beproefd in verschillende configuraties en activatiewijzen. In de komende twee jaar gaan we het systeem hier in alle facetten beproeven!’

energiedamwanden crux nennovation
Interview Energiedamwand Nennovation Award 1

Foto: Korneel de Jong, senior geotechnisch adviseur CRUX Engineering, neemt de NENnovation Award in ontvangst van Rik van Terwisga, algemeen directeur NEN en Femke Aarts, financieel directeur NEN.

MET DEZE INNOVATIE HEBBEN JULLIE DE NENNOVATION AWARD 2020 IN DE CATEGORIE COMMISSIELEDEN/KLANTEN GEWONNEN. WAAROM ZOUDEN ANDERE PARTIJEN VOLGEND JAAR MEE MOETEN DOEN?

Waarom niet? Het is een prachtige kans om veel promotie te krijgen voor een innovatie waar je trots op bent. Er is een mooi filmpje gemaakt waar we onze innovatie hebben toegelicht, hebben een award ontvangen en worden nu weer geïnterviewd. Daarbij komt de Energiedamwand via het netwerk van NEN nu ook bij een bredere doelgroep terecht dan alleen de bouwwereld en geeft inspiratie voor andere innovatie oplossingen. Met andere woorden: twijfel niet en doe mee!

Recente berichten

energie van de toekomst
Publicaties

Energie van de toekomst ligt aan de waterkant

De energie van de toekomst? Die ligt gewoon voor je deur! Of beter gezegd in de vele waterkanten die ons kikkerlandje rijk is. Je kunt zo’n 40 procent van onze energiebehoefte uit oppervlaktewater halen door de damwanden langs het water van een buizensysteem te voorzien.

Lees meer
Bouwbeurs 2023 Energiedamwanden
Archief

Energiedamwand op bouwbeurs 2023

De Energiedamwand Nederland staat van 6 tot en met 10 februari op de Bouwbeurs 2023 in de koninklijke Jaarbeurs in Utrecht. Bezoek ons op stand 07.F014 voor meer informatie.

Lees meer
Energiedamwanden op Infratech
Archief

Energiedamwanden op Infratech 2023

We staan namens Energiedamwand Nederland aanwezig op de Infratech 2023, die van 17 t/m 20 januari 2023 in Ahoy in Rotterdam plaatsvindt. We vertellen u dan graag meer over het gratis en onbeperkt opwekken van energie middels de Energiedamwanden.

Lees meer
Stalen damwand als duurzame energiebron
Publicaties

Stalen damwand als duurzame energiebron

In het artikel van Civiele Techniek 2022 nummer 7 worden de stalen damwand als oneindige energiebron verder toegelicht.
“Energiedamwand: Stalen damwand als duurzame energiebron”. In Nederland wordt aquathermie gezien als een van de belangrijke pijlers in de warmtetransitie.

Lees meer
greenchoice energieprijs
Nieuws

Greenchoice Energieprijs voor Energiedamwanden

Energiedamwand Nederland is de trotse winnaar van de Greenchoice Energieprijs 2022 geworden. Op duurzame dinsdag werd de prijs door Greenchoice uitgereikt. Greenchoice laat met deze prijs zien duurzame nieuwe ontwikkelingen belangrijk te vinden.

Lees meer
Energiedamwand Nederland op vakbeurs energie 2023
Archief

Bezoek ons op de vakbeurs Energie

Op 11, 12 en 13 oktober 2022 vindt de jaarlijkse vakbeurs Energie plaats in de Brabanthallen. Gooimeer en Crux Engineering zullen daar namens Energiedamwand Nederland aanwezig zijn. U kunt ons vinden bij standnummer: 3.F043

Lees meer
energietransitie
Nieuws

VSK Award 2022 energietransitie

De Energiedamwanden zijn genomineerd bij de VSK Awards 2022 in de categorie energietransitie en hebben een eervolle vermelding gekregen vanwege de nieuwe toepassing van aardwarmte en aquathermie middels de Energiedamwand.

Lees meer
warmte uit water kademuur als energiefabriek
Publicaties

Warmte uit water

In mei 2019 is de Green Deal Aquathermie ondertekend, waaruit het Netwerk Aquathermie (NAT) is ontstaan. NAT zorgt voor het ontwikkelen en delen van kennis en praktijkervaringen op het gebied van aquathermie via website, bijeenkomsten en webinars. Het doel is de waarde van aquathermie in beeld te brengen om zo de noodzakelijke warmtetransitie te versnellen.

Lees meer
Damwand als duurzame energiebron
Publicaties

Damwanden als energiebron

Door stalen damwanden te voorzien van collectoren, kunnen havenkades, kanaaloevers, bouwkuipen, dijken en alle andere waterkeringen ons zonder aardwarmteboringen van warmte en koude voorzien.

Lees meer
Warmte winnen met Energiedamwanden
Publicaties

Warmte winnen met de energiedamwand

Aan het einde van het jaar blikt De Ingenieur traditiegetrouw vast vooruit op het volgende jaar. Welke technologieën breken door? Een van de beste technologieën is de Energiedamwand aldus de Ingenieur in 2022.

Lees meer
gratis energie opwekken FAQ
Publicaties

Artikel GWW over energie-damwanden

De directeur van Gooimeer legt in dit artikel uit hoe de Energiedamwanden een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame oplossing van het energievraagstuk en wat de voordelen zijn voor klanten. Het onbeperkt opwekken van gratis energie met de Energiedamwanden is een van de voordelen.

Lees meer
proef energiedamwanden
Publicaties

Civiele Techniek start proef Energiedamwand

In dit artikel leest u over de full-scale energiedamwanden-proef die CRUX Engineering in samenwerking met Gooimeer, Groep Duurzame Energie, TU Delft en TU Eindhoven heeft opgezet. Om rekenkundige opbrengsten van de Energiedamwand te kunnen valideren, wordt het systeem twee jaar lang getest in buurtschap de Zweth, nabij Rotterdam.

Lees meer