Warmte uit water

warmte uit water kademuur als energiefabriek

In mei 2019 is de Green Deal Aquathermie ondertekend, waaruit het Netwerk Aquathermie (NAT) is ontstaan. NAT zorgt voor het ontwikkelen en delen van kennis en praktijkervaringen op het gebied van aquathermie via website, bijeenkomsten en webinars. Het doel is de waarde van aquathermie in beeld te brengen om zo de noodzakelijke warmtetransitie te versnellen.

Damwanden als energiebron

Damwand als duurzame energiebron

Door stalen damwanden te voorzien van collectoren, kunnen havenkades, kanaaloevers, bouwkuipen, dijken en alle andere waterkeringen ons zonder aardwarmteboringen van warmte en koude voorzien.

Warmte winnen met de energiedamwand

Warmte winnen met Energiedamwanden

Aan het einde van het jaar blikt De Ingenieur traditiegetrouw vast vooruit op het volgende jaar. Welke technologieën breken door? Een van de beste technologieën is de Energiedamwand aldus de Ingenieur in 2022.

Civiele techniek; resultaten proef Energiedamwanden

energiedamwanden

De eerste resultaten van de innovatieve Energiedamwanden – damwanden die een extra functie krijgen als warmtewisselaar voor het onttrekken van thermische energie uit oppervlaktewater – worden in dit artikel van Civiele Techniek toegelicht.

H2O-bericht over energiedamwand

DAMWAND DIE ENERGIE OPWEKT

Het blijkt mogelijk om een damwand niet alleen te gebruiken voor het keren van grond en water, maar tegelijk ook als duurzame warmtebron voor gebouwen.

Artikel GWW over energie-damwanden

gratis energie opwekken FAQ

De directeur van Gooimeer legt in dit artikel uit hoe de Energiedamwanden een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame oplossing van het energievraagstuk en wat de voordelen zijn voor klanten. Het onbeperkt opwekken van gratis energie met de Energiedamwanden is een van de voordelen.

Civiele Techniek start proef Energiedamwand

proef energiedamwanden

In dit artikel leest u over de full-scale energiedamwanden-proef die CRUX Engineering in samenwerking met Gooimeer, Groep Duurzame Energie, TU Delft en TU Eindhoven heeft opgezet. Om rekenkundige opbrengsten van de Energiedamwand te kunnen valideren, wordt het systeem twee jaar lang getest in buurtschap de Zweth, nabij Rotterdam.