Energie opwekken met stalen damwanden

energie opwekken met stalen damwanden

In het artikel ‘Energie opwekken met stalen damwanden’ van Gerard Vos, gepubliceerd op 9 december 2022 in Installatie Journaal, wordt de werking van de Energiedamwand uitgelegd.

Stalen damwand als duurzame energiebron

Stalen damwand als duurzame energiebron

In het artikel van Civiele Techniek 2022 nummer 7 worden de stalen damwand als oneindige energiebron verder toegelicht.
“Energiedamwand: Stalen damwand als duurzame energiebron”. In Nederland wordt aquathermie gezien als een van de belangrijke pijlers in de warmtetransitie.

Energie uit damwand artikel uit Warmte365

energie uit damwanden haven Enkhuizen

Energie uit damwand door de damwand te voorzien van collectoren. Zonder aardwarmteboringen kunnen havenkades, bouwkuipen, kanaaloevers, dijken en andere waterkeringen van warmte en koude worden voorzien.

Warmte uit water

warmte uit water kademuur als energiefabriek

In mei 2019 is de Green Deal Aquathermie ondertekend, waaruit het Netwerk Aquathermie (NAT) is ontstaan. NAT zorgt voor het ontwikkelen en delen van kennis en praktijkervaringen op het gebied van aquathermie via website, bijeenkomsten en webinars. Het doel is de waarde van aquathermie in beeld te brengen om zo de noodzakelijke warmtetransitie te versnellen.

Damwanden als energiebron

Damwand als duurzame energiebron

Door stalen damwanden te voorzien van collectoren, kunnen havenkades, kanaaloevers, bouwkuipen, dijken en alle andere waterkeringen ons zonder aardwarmteboringen van warmte en koude voorzien.

Warmte winnen met de energiedamwand

Warmte winnen met Energiedamwanden

Aan het einde van het jaar blikt De Ingenieur traditiegetrouw vast vooruit op het volgende jaar. Welke technologieën breken door? Een van de beste technologieën is de Energiedamwand aldus de Ingenieur in 2022.

Civiele techniek; resultaten proef Energiedamwanden

energiedamwanden

De eerste resultaten van de innovatieve Energiedamwanden – damwanden die een extra functie krijgen als warmtewisselaar voor het onttrekken van thermische energie uit oppervlaktewater – worden in dit artikel van Civiele Techniek toegelicht.

H2O-bericht over energiedamwand

DAMWAND DIE ENERGIE OPWEKT

Het blijkt mogelijk om een damwand niet alleen te gebruiken voor het keren van grond en water, maar tegelijk ook als duurzame warmtebron voor gebouwen.

Artikel GWW over energie-damwanden

gratis energie opwekken

De directeur van Gooimeer legt in dit artikel uit hoe de Energiedamwanden een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame oplossing van het energievraagstuk en wat de voordelen zijn voor klanten. Het onbeperkt opwekken van gratis energie met de Energiedamwanden is een van de voordelen.