Energiedamwanden Nederland
energiedamwand flyer deel a

Energiedamwand Flyer

ONBEPERKT GRATIS ENERGIE OPWEKKEN MET BEHULP VAN DAMWANDEN

Geothermische damwanden leveren meer op dan het kost.

Voor het benutten van in de grond opgeslagen energie, worden regelmatig diepe boringen gemaakt, die weliswaar technisch haalbaar zijn, maar daarnaast ook kostbaar zijn en omslachtig zijn en zeker niet zonder risico zijn uit te voeren. Bij het hier geïntroduceerde systeem gebruikt men de enorme warmtereserves die dicht aan het aardoppervlak beschikbaar zijn. Men moet hierbij denken aan de in de natuur voor handen zijnde warmtevoorraad, zoals (langzaam) stromend oppervlaktewater, meren, zeeën, havens, kanalen, dijken etc.

Bij de hierboven genoemde beschikbare warmtebronnen of geplande bouwconstructies met stalen damwand die daar in de nabijheid zijn gepland of binnenkort worden uitgevoerd, wordt samen met de te installeren damwand een geïntegreerd gesloten vloeistofsysteem aangebracht, welke de beschikbare warmte uit de bodem opneemt en naar een warmtepomp systeem geleidt welke nabij de constructie is gemonteerd. Dit systeem biedt vele voordelen, omdat het zonder extra werkzaamheden kan worden geïnstalleerd en gelijktijdig worden de leidingen met de damwanden (welke toch al geïnstalleerd moeten worden) op diepte gebracht, waarna energie uit de bodem gewonnen kan worden. De stalen damwandconstructie kan op deze manier zeer effectief en kosten efficiënt zowel energie uit het omringende water(oppervlak) halen als ook uit de bodem, waarin het geïnstalleerd is.

Waarom Energiedamwanden toepassen

 • Milieuvriendelijk.
 • De damwanden hebben niet alleen een functie als grond- en/of waterkerende constructie,
  maar ze functioneren tegelijkertijd ook als energiebron.
 • Energiedamwanden zijn niet alleen geschikt als warmtebron, maar kunnen ook als warmte-afgiftesysteem
  gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld bij het koelen van gebouwen en woningen.
 • Installatie tot een diepte van 25 meter mogelijk.
 • Mogelijkheden tot meerdere 1,000 m² collector-oppervlak.
 • Thermische activering van reeds geplande bouwprojecten of bestaande stalen damwandconstructies.
 • Werkt in combinatie met gestandaardiseerde installatiemogelijkheden (trillen, drukken, heien).
 • Geen speciale aanvullende vergunning nodig.
 • Het installatierisico is calculeerbaar, omdat naast het aanbrengen van de damwand geen extra boringen nodig zijn.
 • Er wordt geen boorvloeistof of cementemulsie gebruikt die het grondwater zou kunnen verontreinigen.
 • Er worden geen grondwaterstromen verstoord.
 • Hoge efficiëntie van alle aarde-aangesloten sondesystemen.
 • Voldoen aan de internationale normen voor aardwarmtesondes.
 • Lage kosten en snelle inbouw in slechts enkele uren is mogelijk.
 • De stalen damwand is uit zichzelf al thermisch ideaal gepositioneerd in de grond en het (grond-)water.
 • De in het water opgeslagen energie is in onbeperkte hoeveelheden beschikbaar.
 • De in het water opgeslagen energie.

De technische en constructieve uitgangspunten en voorwaarden waaraan een stalen damwandconstructie volgens de Euronorm moet voldoen, worden door het toepassen van de Energiedamwanden niet geschaad of beperkt.

Recente berichten

energie uit damwanden haven Enkhuizen
Publicaties

Energie uit damwand artikel uit Warmte365

Energie uit damwand door de damwand te voorzien van collectoren. Zonder aardwarmteboringen kunnen havenkades, bouwkuipen, kanaaloevers, bouwkuipen, dijken en andere waterkeringen van warmte en koude worden voorzien.

Lees meer
energietransitie
Nieuws

VSK Award 2022 energietransitie

De Energiedamwanden zijn genomineerd bij de VSK Awards 2022 in de categorie energietransitie en hebben een eervolle vermelding gekregen vanwege de nieuwe toepassing van aardwarmte en aquathermie middels de Energiedamwand.

Lees meer
damwanden als energiebron
Publicaties

Damwanden als energiebron

Door stalen damwanden te voorzien van collectoren, kunnen havenkades, kanaaloevers, bouwkuipen, dijken en alle andere waterkeringen ons zonder aardwarmteboringen van warmte en koude voorzien.

Lees meer
Publicaties

Artikel GWW over energie-damwanden

De directeur van Gooimeer legt in dit artikel uit hoe de Energiedamwanden een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame oplossing van het energievraagstuk en wat de voordelen zijn voor klanten. Het onbeperkt opwekken van gratis energie met de Energiedamwanden is een van de voordelen.

Lees meer
energiedamwand flyer deel a
Publicaties

Energiedamwand Flyer

Op deze pagina vindt u een informatieve flyer over onze Energiedamwanden. Lees over de werking van het systeem en bekijk de vele voordelen van de Energiedamwand.

Lees meer
Publicaties

Civiele Techniek start proef Energiedamwand

In dit artikel leest u over de full-scale energiedamwanden-proef die CRUX Engineering in samenwerking met Gooimeer, Groep Duurzame Energie, TU Delft en TU Eindhoven heeft opgezet. Om rekenkundige opbrengsten van de Energiedamwand te kunnen valideren, wordt het systeem twee jaar lang getest in buurtschap de Zweth, nabij Rotterdam.

Lees meer